Školní rok 2020 – 2021

Jméno pedagoga Tř.uč. Předměty Kontakt
Hassmanová Jana, Mgr. ředitelka školy M hassmanova@3zszatec.cz
Celbová Zdeňka, Ing. zástupce ŘŠ | ved. uč. 2. st. F, Ch celbova@3zszatec.cz
Babuková Natalija, Dis. asistent pedagoga babukova@3zszatec.cz
Bejček Pavel Z, Nj, Vz bejcek@3zszatec.cz
Burian Petr, Mgr. Tv, Ip, Př, V0 burian@3zszatec.cz
Burýšková Milena, Mgr. III. B 1. stupeň buryskova@3zszatec.cz
Cagášková Ladislava, Mgr. VIII. B Aj, Vo, Kaj cagaskova@3zszatec.cz
Čížková Kateřina asistent pedagoga cizkova@3zszatec.cz
Duchoňová Mirka, Mgr. Ph.D. VI. třída | metodik a koordinátor ICT Aj, Kaj, M, Vz, Ip duchonova@3zszatec.cz
Holštajnová Kateřina, Mgr. Čj, Pedi holstajnova@3zszatec.cz
Chrzová Lenka, Mgr. ŠD chrzova@3zszatec.cz
Janoušková Hana ŠD, Pč, Tv, Vv janouskova@3zszatec.cz
Kindlová Helena, Mgr. Čj kindlova@3zszatec.cz
Korbášová Gabriela, Mgr. III. A | předseda ŠR 1. stupeň, Pedi korbasova@3zszatec.cz
Kovářová Kateřina školní asistent | Pp, Pv kovarova@3zszatec.cz
Majerová Eva, Mgr. II. A 1. stupeň majerova@3zszatec.cz
Miklošová Anděla, Mgr. I. třída 1. stupeň miklosova@3zszatec.cz
Mlčochová Zuzana vedoucí vychovatelka ŠD mlcochova@3zszatec.cz
Pešinová Veronika, Ing. VIII. A Hv, Ip, I, F, Pp, Přv, Vo, Vz, Z pesinova@3zszatec.cz
Samková Lenka asistent pedagoga samkova@3zszatec.cz
Svobodová Eva, Mgr. IV. A 1. stupeň, Pedi svobodovae@3zszatec.cz
Svobodová Silvie, Ing. IX. třída Př, M, Ch, Vz, Se, Vo, Pedi svobodovas@3zszatec.cz
Šilhavá Jana, Mgr. V. třída | vých. poradce 1. stupeň silhava@3zszatec.cz
Šolcová Alice, Mgr. 1. stupeň solcova@3zszatec.cz
Šupejová Štěpánka, Mgr. VII. třída D, Vv, Vz, Vo, Pp, Pv supejova@3zszatec.cz
Tesařová Kamila, Mgr. IV. B, ved. uč. 1. st. 1. stupeň, Pedi tesarova@3zszatec.cz
Val’ková Anna Čj, Pč, Tv, Vv valkova@3zszatec.cz
Vojáčková Hana, Mgr. II. B 1. stupeň vojackova@3zszatec.cz

Konzultační hodiny (platné pouze po předchozí domluvě s vyučujícím)!

Vysvětlivky:

Aj – anglický jazyk, Čj – český jazyk, D – dějepis, Se – seminář z ekologie, F – fyzika, Hv – hudební výchova, Ch – chemie, Ip – informatika a počítače, I – informatika, Kaj – konverzace v Aj, Knj – konverzace v NJ, M – matematika, Nj – německý jazyk, Pp – příprava pokrmů, Př – přírodopis, Přv – přírodověda, Vl – vlastivěda, Vz – výchova ke zdraví, Vo – výchova k občanství, Tv – tělesná výchova, Vv – výtvarná výchova, Z – zeměpis, ŠD – školní družina, Pedi – pedagogická intervence