Školní rok 2019 – 2020

Jméno pedagoga Tř.uč.   Předměty Kontakt
Hassmanová Jana, Mgr. ředitelka školy   M hassmanova@3zszatec.cz
Celbová Zdeňka, Ing. zástupce ŘŠ | ved. uč. 2. st.   M, Ch celbova@3zszatec.cz
Bejček Pavel 9. B   Z, Nj, Knj, Vo, Vz bejcek@3zszatec.cz
Burian Petr, Mgr. 7. B   Tv, Ip, Př, Vz burian@3zszatec.cz
Cagášková Ladislava, Mgr. 9. A   Aj, Vz, Vo, Kaj cagaskova@3zszatec.cz
Horák Petr, Ing. metodik ICT   F, Ip, Vo, I horak@3zszatec.cz
Burýšková Milena, Mgr. 2. B   1. stupeň, Hv buryskova@3zszatec.cz
Chrzová Lenka, Mgr.     1. stupeň, ŠD chrzova@3zszatec.cz
Korbášová Gabriela, Mgr. 2. A | ved. uč. 1. st.   1. stupeň korbasova@3zszatec.cz
Kovářová Kateřina     školní asistent | Pp, Pv, Vo kovarova@3zszatec.cz
Majerová Eva, Mgr. 1. A   1. stupeň majerova@3zszatec.cz
Miklošová Anděla, Mgr. 5. třída   1. stupeň miklosova@3zszatec.cz
Mlčochová Zuzana     vedoucí vychov. ŠD mlcochova@3zszatec.cz
Duchoňová Mirka, Mgr. (Phd.)     Kaj duchonova@3zszatec.cz
Holštajnová Kateřina, Mgr.     Čj, Pedi holstajnova@3zszatec.cz
Svobodová Eva, Mgr. 3. A   1. stupeň, Pedi svobodovae@3zszatec.cz
Svobodová Silvie, Ing. 8. třída   Př, F, M, Čj, Vz, Se, Vo svobodovas@3zszatec.cz
Šilhavá Jana, Mgr. 4. třída | vých. poradce   1. stupeň, Aj, Pedi silhava@3zszatec.cz
Šupejová Štěpánka, Mgr. 6. třída   D, Vv, Vz supejova@3zszatec.cz
Pešinová Veronika, Ing. 7. A   Hv, Pč, Pp, Prv, Př, Pv, Tv, Vz, Z pesinova@3zszatec.cz
Tesařová Kamila, Mgr. 3. B   1. stupeň, Pedi tesarova@3zszatec.cz
Kindlová Helena, Mgr.     Čj kindlova@3zszatec.cz
Sekretová Jana, Ing.     F, Ch sekretova@3zszatec.cz
Babuková Natalija, Dis.     1. stupeň babukova@3zszatec.cz
Vojáčková Hana, Mgr. 1. B   1. stupeň vojackova@3zszatec.cz
Čížková Kateřina     asistent pedagoga cizkova@3zszatec.cz
Samková Lenka     asistent pedagoga samkova@3zszatec.cz
Janoušková Hana     ŠD janouskova@3zszatec.cz

Konzultační hodiny (platné pouze po předchozí domluvě s vyučujícím)!

Vysvětlivky:

Aj – anglický jazyk, Čj – český jazyk, D – dějepis, Se – seminář z ekologie, F – fyzika, Hv – hudební výchova, Ch – chemie, Ip – informatika a počítače, I – informatika, Kaj – konverzace v Aj, Knj – konverzace v NJ, M – matematika, Nj – německý jazyk, Pp – příprava pokrmů, Př – přírodopis, Přv – přírodověda, Vl – vlastivěda, Vo – výchova k občanství, Vz – výchova ke zdraví, Tv – tělesná výchova, Vv – výtvarná výchova, Z – zeměpis, ŠD – školní družina