Změny od 30.11.2020

1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky.
2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).

6. třída a 7. třída od 30.11.2020 prezenční výuka, 8.A a 8.B distanční výuka (následující týden opačně). Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku
(v týdnu 30.11. – 4.12. tedy 8.A. a 8.B), se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

Školní družina je v provozu.

STRAVOVÁNÍ:

Provoz školní jídelny – od 30. 11. 2020 je výdej obědů pro prezenčně vzdělávané žáky a zaměstnance od 11,40 do 14,00 hodin. V tuto dobu je ostatním osobám vstup do jídelny ZAKÁZÁN.
Všem strávníkům 1. stupně a 9. tříd budou obědy přihlášeny automaticky do výše přeplatků. 
Strávníci 6. – 8. tříd si obědy musí přihlásit den předem, nejpozději do 14:00 hodin.
Žákům nemocným bude oběd vydán jen 1. den nemoci v době od 11:15 hod. do 11:40 hod. pouze do přinesených nádob nebo jídlonosičů.
Žákům na distanční výuce bude od 14,00 do 14,15 hodin vydán oběd pouze do přinesených nádob nebo jídlonosičů.