Zápis do 1. tříd 2020/2021

Zápis do 1. tříd 2020/2021

Vážení rodiče předškoláků, milí předškoláci,

rádi bychom vás informovali o průběhu zápisu do 1. tříd na naší škole.

V souladu s Opatřením k zápisu do ZŠ pro školní rok 2020/2021

bude zápis v letošním roce probíhat bez účasti dětí od 6.4. do 17.4.2020.

Žádost o přijetí (viz. níže) vyplňte, podepište a doručte škole poštou, popř. vhoďte do schránky školy. Pokud nemáte možnost žádost vytisknout, budou pro vás formuláře Žádosti o přijetí připraveny ve škole k vyzvednutí od 6.4. 2020 do 17.4.2020 vždy v pondělí a ve středu od 10:00 do 16:00 hod.

Pokud chcete podat Žádost o odložení začátku povinné školní docházky o jeden školní rok, pak použijte formulář Žádost o odklad. K této žádosti je třeba doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Mrzí nás, že situace zatím neumožňuje prohlídku školy ani organizaci zápisu spolu s dětmi, ale věříme, že jakmile to bude možné, přijdete se do školy i s dětmi podívat.

Těšíme se na setkání.

za všechny zaměstnance školy
Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka školy

Žádost o přijetí – Word
Žádost o přijetí – formát PDF

Žádost o odklad – Word
Žádost o odklad – formát PDF