Žákovský parlament - vyhodnocení činnosti za 1. pololetí 2019/2020

Žákovský parlament – vyhodnocení činnosti za 1. pololetí 2019/2020

Předseda parlamentu: Baierlová Karolína (IX. A)
Místopředseda parlamentu: Svoboda Petr (VII. A)
Zapisovatel: Zámečníková Andrea (IX. B)
Třídní samosprávy:

V.
Předseda: Milena Jiroušková
Místopředseda: Jakub Hüttl
V.
Předseda: Jan Koubek
Místopředseda: Šimon Týř
VII. B
Předseda: Pavel Stehlík
Místopředseda: Jakub Fryč
VII. A
Předseda: Petr Svoboda
Místopředseda: Ivo Kadavý
VIII. třída
Předseda: Filip Sklenka
Místopředseda: Karla Darebná
IX. A
Předseda: Karolína Baierlová
Místopředseda: Ema Krejčí
IX. B
Předseda: Andrea Zámečníková
Místopředseda: Jan Kubíček

 • environmentální projekt Recyklohraní nadále pokračuje – stále sbíráme baterky, malé elektrospotřebiče a papír; sběr velkých elektrospotřebičů z domácností byl organizátory projektu zrušen, žáci společně s učiteli plní projektové úkoly – 1. i 2. stupeň – aktuální stav bodů (1522)
 • informace o různých soutěžích a akcích na škole i mimo ni mají žáci k dispozici na nástěnce u sborovny, na webových stránkách školy, případně ve třídách
 • všem žákům neustále připomínat nezbytnost zhasínání nejenom ve třídách, ale i na záchodech, šetření vodou a správné třídění odpadu
 • žáci mají možnost půjčovat si deskové hry během přestávek či využívat stolní fotbal na 1. i 2. stupni
 • žáci pravidelně sledují, konzultují a řeší projevy šikany
 • Dětský ráj – tematické aktivity pro 1. stupeň – VIII. třída (+děvčata z IX. tříd) – každé úterý od 14,00 do 15,00 hod (společné hraní, gymnastika, taneční a dramatický), konkrétní obsah jednotlivých aktivit byl přizpůsoben požadavkům žáků a aktuálním akcím školy, např. sportovní soutěže, podzimní výtvarné dílny, environmentálně zaměřené kvízy a soutěže, naučná stezka, v prosinci proběhlo pečení perníčků a cukroví a výtvarná dílna s vánoční tématikou, nácvik na kulturní akce školy (vánoční akademie, vystoupení v pečovatelském domě atd.)
 • vánoční akademie – 17. 12. 19 v Městském divadle Žatec – VÁNOCE NA TROJCE, úspěšně proběhlo vánoční vystoupení v Domě s pečovatelskou službou Žatec
 • proběhla volba Nejlepšího žáka roku a Talentu roku 2018/19
 • Nejlepší žák 2018/19 – Patrik Oravík – za významný posun ve vzdělávání
 • Talent roku 2018/19 – Adéla Řehulková – za vynikající reprezentaci školy
 • Aktivity jednotlivých tříd
 • V. třída – účast na projektu Recyklohraní
 • VI. třída – pravidelná pomoc v 1. třídách
 • VII. A – návštěva psího útulku Jimlín
 • VII. B – sportovní soutěže pro spolužáky
 • VIII. – ekohlídka na 1. a 2. stupni, tematická aktivita pro ŠD
 • projekt 72 hodin – Podzimní úklid kolem řeky Ohře – 10. 10. 19
 • školní časopis ŠKOLNÍ STŘEPINY – vyšlo 1. číslo, vyhlášena soutěž mezi třídami o nejlepší příspěvky do 2. čísla (obrázek, komiks, text atd.)
 • spaní ve škole
 • IX. A – akce pro ŠD, taneční kroužek pro ŠD
 • IX. B – týden bezobalových a zdravých svačin

Závěr:
V letošním školním roce hodnotím práci žákovského parlamentu pozitivně, žáci se zapojili do mimoškolních aktivit, zrealizovali několik zajímavých akcí. Zejména činnost v rámci tematické aktivity pro ŠD je vysoké úrovni. Žákyně VIII. a IX. tříd vedou taneční, gymnastický a dramatický kroužek, v rámci nichž si s dětmi nacvičily pěkná vystoupení na vánoční akademii v divadle a vánoční koncert pro seniory v Pečovatelském domě Žatec. Žáci spolu napříč třídami účinně spolupracují, vhodně komunikují a řeší problémy, vzájemně si pomáhají. Také vydání 1. čísla školního časopisu ŠKOLNÍ STŘEPINY považuji za úspěch a doufám, že další budou následovat. Děti, které se podílejí na realizaci tematické aktivity a dalších akcí, jsou v mnohém pro ostatní děti vzorem a inspirací.

Zpracovala: Silvie Svobodová

Žákovský parlament, 4. schůze - 11. 12. 2019

Žákovský parlament, 4. schůze – 11. 12. 2019

 • pokračování projektu Recyklohraní
 • informace o různých soutěžích k nahlédnutí na nástěnce u sborovny
 • pravidelně sledovat projevy šikany
 • Dětský ráj – kroužky pro 1. stupeň – VIII. třída (+děvčata z IX. tříd) – každé úterý od 14,00 do 15,00 hod (společné hraní, gymnastika, taneční) – velký zájem – probíhá formou 4 oddělení
 • 17. 12. 19 vánoční akademie v divadle VÁNOCE NA TROJCE
 • VIII. třída – Ekohlídka na 1. i 2. stupni
 • VIII. třída vyhlásila soutěž do školního časopisu o nejlepší obrázek, článek a komiks, termín do 13. 1. 2020
 • žáci VI. A VII. tříd upozornili na potíže s PC ve třídě a chtějí prostřednictvím ŽP požádat ŘŠ o řešení
 • chlapci IX. tříd požadují ukončení služeb u toalet
 • žáci chtějí vědět, do kdy platí zákaz sdružovat se o malých přestávkách u jiných tříd
 • každá třída si navrhla aktivitu, kterou bude zajišťovat a organizovat
 • Vtřída – účast na projektu Recyklohraní
 • VI. třída – pravidelná pomoc v 1. třídách
 • VII. A – návštěva psího útulku Jimlín
 • VII. B – sportovní soutěže pro spolužáky
 • VIII. – tematická aktivita pro ŠD, adopce zvířete, spaní ve škole, exkurze do IQLandie Liberec
 • IX. A – akce pro ŠD, taneční kroužek pro ŠD
 • IX. B – týden bezobalových svačin

Zpracovala: S. Svobodová

Žákovský parlament, 3. schůze - 25. 11. 2019

Žákovský parlament, 3. schůze – 25. 11. 2019

 • pokračování projektu Recyklohraní
 • informace o různých soutěžích k nahlédnutí na nástěnce u sborovny
 • pravidelně sledovat projevy šikany
 • Dětský ráj – kroužky pro 1. stupeň – VIII. třída (+děvčata z IX. tříd) – každé úterý od 14,00 do 15,00 hod (společné hraní, gymnastika, taneční) – velký zájem – probíhá formou 4 oddělení
 • 17. 12. 19 vánoční akademie v divadle VÁNOCE NA TROJCE
 • 17. 12. 19 vánoční akademie VÁNOCE NA TROJCE pro MŠ OD 9,00 hod
 • 18. 12. 19 vánoční akademie pro seniory v pečovatelském domě
 • VIII. třída – Ekohlídka na 1. i 2. stupni
 • řešeny byly stížnosti některých tříd na průběh výuky konkrétních předmětů
 • každá třída si zvolí aktivitu, kterou bude zajišťovat a organizovat
 • V. třída – účast na projektu Recyklohraní
 • VI. třída – pravidelná pomoc v 1. třídách
 • VII. A – návštěva psího útulku Jimlín
 • VII. B – sportovní soutěže pro spolužáky
 • VIII. – tematická aktivita pro ŠD, adopce zvířete, vydali 1. Číslo školního časopisu ŠKOLNÍ STŘEPINY
 • vyhlásili soutěž do 2. čísla v kategoriích – článek, obrázek a komiks
 • IX. A – akce pro ŠD, taneční kroužek pro ŠD, zapojení do projektu KRABICE OD BOT – požádali ostatní třídy
 • IX. B – týden bezobalových svačin, úklid kolem školy

Zpracovala: S. Svobodová

Žákovský parlament, 2. schůze - 31. 10. 2019

Žákovský parlament, 2. schůze – 31. 10. 2019

 • Proběhla volba Nejlepšího žáka roku a Talentu roku 2018/19
 • pokračování projektu Recyklohraní
 • informace o různých soutěžích k nahlédnutí na nástěnce u sborovny
 • pravidelně sledovat projevy šikany
 • 10. 10. 19 – projekt 72 hodin – podzimní úklid kolem řeky Ohře – VIII. třída – proběhl úspěšně
 • volba Nejlepšího žáka roku a Talentu roku 2018/19
 • Nejlepší žák 2018/19 – Patrik Oravík
 • Talent roku 2018/19 – Adéla Řehulková
 • Dětský ráj – kroužky pro 1. stupeň – VIII. třída (+děvčata z  IX. tříd) – každé úterý od 14,00 do 15,00 hod (společné hraní, gymnastika, taneční) – velký zájem – probíhá formou 4 oddělení
 • 17. 12. 19 vánoční akademie v divadle VÁNOCE NA TROJCE
 • VIII. třída – Ekohlídka na 1. i 2. stupni
 • každá třída si zvolí aktivitu, kterou bude zajišťovat a organizovat
 • V. třída – účast na projektu Recyklohraní
 • VI. třída – pravidelná pomoc v 1. třídách
 • VII. A – návštěva psího útulku Jimlín
 • VII. B – sportovní soutěže pro spolužáky
 • VIII. – tematická aktivita pro ŠD, adopce zvířete, spaní ve škole, exkurze do IQLandie Liberec
 • IX. A – akce pro ŠD, taneční kroužek pro ŠD
 • IX. B – týden bezobalových svačin

Zpracovala: S. Svobodová

Žákovský parlament, 1. schůze - 30. 9. 2019

Žákovský parlament, 1. schůze – 30. 9. 2019

 • Proběhla volba předsedy parlamentu, místopředsedy a zapisovatele
 • pokračování projektu Recyklohraní
 • informace o různých soutěžích k nahlédnutí na nástěnce u sborovny
 • pravidelně sledovat projevy šikany
 • 10. 10. 19 – projekt 72 hodin – podzimní úklid kolem řeky Ohře – VIII. třída
 • volba Nejlepšího žáka roku a Talentu roku 2018/19
 • Dětský ráj – kroužky pro 1. stupeň – VIII. třída (+děvčata z  IX. tříd) – každé úterý od 14,00 do 15,00 hod (společné hraní, gymnastika, taneční)
 • 17. 12. 19 vánoční akademie v divadle VÁNOCE NA TROJCE
 • každá třída si zvolí aktivitu, kterou bude zajišťovat a organizovat
 • na příští schůzku si zástupci tříd připraví návrhy do ankety Nejlepšího žáka roku a Talentu roku 2018/19 a podněty od svých spolužáků ze tříd
 • VIII. třída – Ekohlídka na 1. i 2. stupni

Zpracovala: S. Svobodová