Členové školské rady:

 • zástupci zřizovatele: Mgr. Jiří Karas, Eva Grimeková
 • zástupci školy: Mgr. Gabriela Korbášová, Mgr. Eva Majerová
 • zástupci rodičů: Petr Koubek, Lenka Weidischová

Organizační zabezpečení voleb do ŠR

Zápisy z jednání školské rady:

24. 10. 2019

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
24. 10. 2019, 17:00 hod.

Přítomni:

 • za rodiče: paní Lenka Weidischová, pan Petr Koubek
 • za zřizovatele: pan Mgr. Jiří Karas
 • za školu: paní Mgr. Eva Majerová, paní Mgr. Gabriela Korbášová
 • hosté: ředitelka školy Mgr. Jana Hassmanová

Omluveni:

 • za zřizovatele: paní Eva Grimeková

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Projednání výroční zprávy o činnosti školy za rok 2018/19
 3. Seznámení s koncepčními záměry na šk. rok 2019/20
 4. Uvedení do provozu nových učeben (přírodovědná, jazyková) a kabinetů
 5. Dokončení venkovní úpravy pozemku
 6. Navýšení kapacity školní družiny na 90 žáků (3 oddělení)

 

Zapsala: Mgr. Eva Majerová

Předseda: Mgr. Gabriela Korbášová

 

Seznámeni se zápisem:

Jméno:                                                                                              Podpis:          

paní Lenka Weidischová

pan Petr Koubek

paní Eva Grimeková – omluvena

pan Mgr. Jiří Karas    

19. 6. 2019

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

19. 6. 2019, 16:00 hod.

Přítomni:

 • za rodiče: paní Lenka Weidischová, Petr Koubek
 • za zřizovatele: –
 • za školu: paní Mgr. Eva Majerová, paní Mgr. Gabriela Korbášová
 • hosté: ředitelka školy Mgr. Jana Hassmanová

Omluveni

 • pan Mgr. Jiří Karas, paní Eva Grimeková

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Projekt IROP – učebny IT – bezbariérový přístup, zeleň v okolí školy a konektivita
 3. Školení PASCO SADY – dne 18.6.2019 proběhlo školení pedagogů
 4. Paní ředitelka byla stanovena na dalších 6 let
 5. Personální obsazení na další školní rok – nedostatek učitelů pro 2. stupeň
 6. Nové webové stránky od nového školního roku

 

Zapsala: Mgr. Eva Majerová

Předseda: Mgr. Gabriela Korbášová

 

Seznámeni se zápisem:

 Jméno:                                                                                              Podpis:          

 paní Lenka Weidischová

pan Petr Koubek

paní Eva Grimeková – omluvena

pan Mgr. Jiří Karas – omluven

9. 10. 2018

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
9. 10. 2018, 17:00 hod.

Přítomni:

 • za rodiče: paní Lenka Weidischová,
 • za zřizovatele: pan Mgr. Jiří Karas, paní Eva Grimeková
 • za školu: paní Mgr. Eva Majerová, paní Mgr. Gabriela Korbášová
 • hosté: ředitelka školy Mgr. Jana Hassmanová

Omluveni:

 • za rodiče: pan Petr Koubek

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy Školské rady – Mgr. Gabriela Korbášová
 3. Plánovaný termín kolaudace tělocvičny – 25.10.2018
 4. Projekt IROP – učebny IT – bezbariérový přístup, zeleň v okolí školy a konektivita
 5. Projekt MAS VLADAŘ – přírodovědná učebna a kabinety
 6. Vybudování nových tříd – školní kuchyň a třída 1.B
 7. Příprava lyžařského kurzu – pro žáky 2. stupně
 8. Stravenky pro zaměstnance – ŘŠ bude žádat o navýšení finanční částky

 

Zapsala: Mgr. Eva Majerová

Předseda: Mgr. Gabriela Korbášová

 

Seznámeni se zápisem:

Jméno:                                                                                              Podpis:          

paní Lenka Weidischová

pan Petr Koubek – omluven

paní Eva Grimeková

pan Mgr. Jiří Karas     

7. 6. 2018

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
7. 6. 2018, 17:00 hod.

Přítomni:

 • za rodiče: paní Lenka Weidischová,
 • za zřizovatele: pan Mgr. Jiří Karas
 • za školu: paní Mgr. Eva Majerová, paní Mgr. Markéta Hartmanová
 • hosté: ředitelka školy Mgr. Jana Hassmanová

Omluveni:

 • za rodiče: pan Petr Koubek
 • za zřizovatele: paní Eva Grimeková

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Rekonstrukce tělocvičny – průběh stavby
 3. Projekt IROP (počítačová a přírodovědná učebna)
 4. GDPR – projednání úprav ve školním řádě od nového školního roku 2018/2019
 5. Volby do Školské rady – G. Korbášová, E. Majerová, P. Koubek, L. Weidischová

 

Zapsala: Mgr. Eva Majerová

Předseda: Mgr. Markéta Hartmanová

 

Seznámeni se zápisem:

Jméno:                                                                                              Podpis:          

paní Lenka Weidischová

pan Petr Koubek

paní Eva Grimeková

pan Mgr. Jiří Karas