Reportáž televize OKplus z naší školy

Pohled našich učitelů a žáků na distanční výuku.
Na distanční výuku jsme se tentokrát připravili…distanční výuka je náročná nejen pro učitele a žáky, ale i pro rodiče…jsme rádi, že se žáci postupně vrací do lavic…

https://www.youtube.com/results?search_query=jak+prob%C3%ADhala+distan%C4%8Dn%C3%AD