Přijímací řízení – schéma MŠMT – vycházející žáci

MŠMT zveřejnilo časové schéma k přijímacím zkouškám na střední školy v roce 2020.