Poděkování, které nás těší…

“Chtěla bych tímto moc poděkovat ZŠ nám. 28. října v Žatci, kterou navštěvuje má dcera, za zajištění nového notebooku k distanční výuce od společnosti Nadační fond pomoci. Velké díky paní ředitelce Mgr. Janě Hassmanové, třídní učitelce Mgr. Štěpánce Šupejové a paní asistence Kateřině Čížkové… bez nich by to prostě nebylo možné…”

Kateřina Panovská