ONLINE RODIČOVSKÉ SCHŮZKY PROBĚHNOU VE STŘEDU 6. 1. 2021

– 1. stupeň od 15:30 hod

– 2. stupeň od 16:00 hod

Podrobnější informace a odkaz na MEET získáte od třídních učitelů prostřednictvím Bakalářů.