OMEZENÍ PROVOZU s účinností od 5. 10. 2020 od 00:00 hodin do 18. 10. 2020 do 23:59 hodin

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

vydala dne 1.10.2020 nařízení č. 3/2020

OMEZENÍ PROVOZU 

s účinností od 5. 10. 2020 od 00:00 hodin do 18. 10. 2020 do 23:59 hodin,

V návaznosti na výše uvedené změny k omezení provozu škol platí:

pro 1. stupeň: v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění.

pro 2. stupeň: v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem).

pro zařízení školního stravování: rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.