Od 18.11.2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ve škole

Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

Školní družina je v provozu.

STRAVOVÁNÍ:

Prezenční výuka

Výdej obědů pro žáky 1. a 2. ročníků je od 11:40 – 13:15 hod (obědy jsou těmto strávníkům přihlášeny automaticky od 18.11.2020). Oběd je možné odhlásit nejpozději do 8:00 hod. v daném dni. Do jídlonosiče se oběd vydává pouze první den nemoci (od 11:15 do 11:40). Školní družiny mají na oběd vyhrazen konkrétní čas podle jednotlivých tříd.

Distanční výuka

Výdej obědů pro žáky na distanční výuce je možný jen do čistých jídlonosičů (nádob) od 13:15 do 14:00 hod (v jiný čas není z hygienických důvodů výdej možný). Oběd je třeba přihlásit den předem do 14:00 hod.