Informace pro 9. ročníky – příprava na přijímací zkoušky ve škole

Vážení rodiče a  zákonní  zástupci, milí deváťáci.

Chtěla bych vás informovat o možnosti pravidelné přípravy na jednotné přijímací zkoušky pro žáky 9.ročníku ve škole.
Pokud budete mít o prezenční výuku ve škole od 11.5.2020 zájem, pak se prosím přihlaste prostřednictvím školního google účtu vašeho deváťáka v Učebně do kurzu Příprava na přijímací zkoušky.  Tam naleznete podrobnější informace pro přihlášení žáka do pravidelné přípravy ve škole. Přihlášení je možné nejpozději do čtvrtka 7.5. včetně.
Přihlášení do Učebny není přihlášením do výuky ve škole. Je třeba prostřednictvím Učebny odeslat vámi podepsané formuláře, které tam jsou vloženy.

Základní informace k výuce žáků 9. tříd od 11. 5. 2020

  • Od 11. 5. 2020 je žákům 9. ročníků umožněna osobní přítomnost ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky.
  • Výuka je určena pro žáky, kteří konají jednotné přijímací zkoušky na střední školy, tedy pro žáky hlásící se na maturitní obory a gymnázia. Není určena pro žáky hlásící se na učňovské obory, ti nedělají přijímací zkoušky.
  • Žáci budou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15.
  • Složení skupin je po celou dobu neměnné. Žáka nelze do skupiny dodatečně zařadit.
  • Výuka bude probíhat každý den (po – pá) od 8:00 do 11:30 hod.
  • Školní jídelna na 1. ZŠ nebude v provozu.

Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka školy