Informace pro 2. stupeň – konzultační bloky

Vážení rodiče a  zákonní  zástupci, milí žáci.

8.6.2020 a 15.6.202 budeme pro přihlášené žáky 6. – 8. ročníků realizovat dopolední konzultační bloky. Žák musí odevzdat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení, jinak nebude do školy vpuštěn. Žáci čekají před určeným vchodem ve stanoveném čase. Pokud nedodržují rozestup 2 metry musí mít dýchací cesty zakryty rouškou.

Při pozdním příchodu nebude žák do školy vpuštěn.

Více informací naleznete v aplikaci UčebnaGoogle.

Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka školy