Informace o režimu výuky na 2. stupni

od 12.10. do 23.10.2020

Základní informace pro jednotlivé třídy 2. stupně jsou zveřejněny  na webových stránkách tříd. 

Informace MŠMT naleznete zde.

Distanční výuka je povinná a zákonný zástupce je povinen případnou nepřítomnost na online výuce omluvit do 3 kalendářních dnů v systému Bakaláři (označte zprávu, prosím, jako omluvenku).

Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka