Informace MŠMT k ochraně zdraví a provozu ZŠ v období do konce školního roku 19-20

Milí žáci, vážení rodiče,

MŠMT dne 30.4. 2020 vydalo Informace k ochraně zdraví a provozu škol od 11.5. 2020 pro žáky 9. ročníků a od 25.5. pro žáky 1. stupně.

Sledujte naše webové stránky, kde vás budeme v následujícím týdnu o podmínkách a organizaci na naší škole detailněji informovat.

za všechny zaměstnance školy
Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka školy