Informace k závěru školního roku 2019 – 2020

Informace k závěru školního roku 2019 – 2020

Hodnocení za druhé pololetí bude uzavřeno do 17.6.2020.

22.6. a 23.6.2020 budou probíhat třídnické hodiny v časech a skupinách, které upřesní váš třídní učitel. Žáci si  také vyzvednou ručníky, přezůvky, zapomenuté věci, věci na TV apod. Odevzdají klíčky od šatních skříněk.

26.6.2020 předávání vysvědčení (čas a podmínky budou upřesněny třídním učitelem),

29.6. a 30.6.2020 vyhlašuje ředitelka školy volné dny z organizačních důvodů (plánované úpravy učeben školy),

Učebnice budeme vybírat až 2.9.2020 (výjimkou jsou žáci 9. ročníků a žáci, kteří odchází na jinou školu. Ti odevzdávají v termínu stanoveném TU).

Informace pro rodiče předškoláků,

zveme vás na první setkání v naší škole 23.6.2020 v 17:00 hod.