Get Adobe Flash player

Zeměpis

Na každou hodinu žáci potřebují atlas, učebnici (obojí obalené) a sešit.

 

Země jako vesmírné těleso - tvar, velikost a pohyby Země, střídání dne a noci, střídání ročních období, světový čas, časová pásma, pásmový čas, datová hranice, smluvený čas, Měsíc

Komunikační geografický a kartografický jazyk - vybrané obecně používané geografické, topografické a kartografické pojmy; základní topografické útvary: důležité body, výrazné liniové (čárové) útvary, plošné útvary a jejich kombinace: sítě, povrchy, ohniska - uzly; hlavní kartografické produkty: plán, mapa; jazyk mapy: symboly, smluvené značky, vysvětlivky; statistická data a jejich grafické vyjádření, tabulky; základní informační geografická média a zdroje dat

Geografická kartografie a topografie - globus, měřítko globusu, zeměpisná síť, poledníky a rovnoběžky, zeměpisné souřadnice, určování zeměpisné polohy v zeměpisné síti; měřítko a obsah plánů a map, orientace plánů a map vzhledem ke světovým stranám; praktická cvičení a aplikace s dostupnými kartografickými produkty v tištěné i elektronické podobě

 Krajinná sféra - přírodní sféra, společenská a hospodářská sféra, složky a prvky přírodní sféry (litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra) 

Systém přírodní sféry na planetární úrovni - geografické pásy, geografická (šířková) pásma (klimatické pásy, biomy), výškové stupně 

Systém přírodní sféry na regionální úrovni - přírodní oblasti (pásy)

Afrika - určující a porovnávací kritéria; jejich přiměřená charakteristika z hlediska přírodních a socioekonomických poměrů s důrazem na vazby a souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti, jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti)

Světový oceán, Austrálie a Oceánie, Polární oblasti - určující a porovnávací kritéria; jejich přiměřená charakteristika z hlediska přírodních a socioekonomických poměrů s důrazem na vazby a souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti, jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti)

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

Aktualizováno (Středa, 31 Srpen 2016 19:59)

 
Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
Kalendář akcí školy
únor 2020
Ne Po Út St Čt So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Náš kontaktní QR kód
Banner
Zřizovatel školy - Město Žatec
Banner