Get Adobe Flash player

Matematika

Na všechny hodiny matematiky děti nosí potřebné pomůcky - sešit, učebnici, rýsovací potřeby (seznam mají zapsaný ve školním sešitě).

V letošním školním roce budou žáci potřebovat kalkulačky s goniometrickými funkcemi (sin, cos, tg)

 

Algebra

-                    Zlomky, úpravy zlomků, početní operace se zlomky

-              Mnohočleny - jednočlen, mnohočlen, součet, rozdíl a součin mnohočlenů

-             Rozklad mnohočlenu na součin,  užití vzorců (a + b)2, (a - b)2, a2  - b2          

-              Lineární rovnice

-              Lineární rovnice se dvěma neznámými

-            Řešení reálně zadaných slovních úloh z praxe (slovní úlohy řešené pomocí  rovnic a jejich soustav)

 

-              Lomené výrazy (úpravy, početní operace, podmínky …) 

 

Geometrie

-              Vzájemná polohy (přímek, přímky a kružnice, kružnic)

-              Vzájemná poloha přímky a roviny

-              Vzájemná poloha rovin

-              Volné rovnoběžné a pravoúhlé promítání

-              Hranol, rotační válec

-              Objem a povrch hranolu a rotačního válce

-              Jehlan

-              Náčrty a modely jehlanu

-              Síť jehlanu

-              Povrch a objem jehlanu

-              Rotační kužel

-              Síť rotačního kužele

-              Objem a povrch koule

-              Náčrty a modely prostorových útvarů

-              Objem a povrch jehlanu a rotačního kužele

-              Příklady funkcí

-         Rovnice, tabulka a graf konstantní, lineární, kvadratické funkce, nepřímé úměrnosti

-              Goniometrické funkce

-              Shrnutí poznatků o funkcích

-              Úlohy konstrukční a početní geometrie

-              Řešení početních hlavolamů a hříček

Aktualizováno (Úterý, 28 Srpen 2018 18:31)

 
Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
Kalendář akcí školy
leden 2020
Ne Po Út St Čt So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Náš kontaktní QR kód
Banner
Zřizovatel školy - Město Žatec
Banner