Get Adobe Flash player

K pronájmu

Podnájmy prostorů(bytových i nebytových)

Předmětem podnájmu mohou být tyto prostory: školní tělocvična, školní třída, popř. ostatní nebytové prostory.

Podnájemní smlouva je vždy uzavřena na dobu určitou nejdéle však na dobu 10 měsíců. Pokud doba podnájmu přesahuje 10 měsíců, je podnájemní smlouva uzavřena teprve po projednání a schválení Radou Města Žatec. Cena podnájmu stanovená ve smlouvě je neměnná po celou dobu platnosti smlouvy.

Kalkulace nákladů je rozpracována na základě aktuálních cen energií a s ohledem na vnitřní předpisy školy. Zástupkyně ředitelky školy sleduje průběžně faktory ovlivňující stanovenou cenu podnájmu.V případě navýšení nákladů o více než 10 % podá ředitelce školy návrh na zvýšení ceny podnájmu v následujícím školním roce. Cena pro daný školní rok bude stanovena vždy k 1.9. tohoto roku.

Podmínky a ceny podnájmů jednotlivých prostor

                                                                                                                      

Školní tělocvična - v současné době probíhá rekonstrukce, pronájem tedy není možný

Výpočet ceny podnájmu tělocvičny na 1 hodinu se řídí následujícími pravidly (uvedené ceny jsou v Kč) :

       Náklady energie

       -    elektrická energie v Kč pevná sazba na 1 hodinu                                     5,00

       -    teplo (od 31.10.-31.3.)                                                                                  20,00

       Náklady na úklid za 1 den                                                                                

       -    odměna uklízečce                                                                                         70,00

       -    čistící prostředky                                                                                             5,00

       Zisk (minimální)                                                                                                 15,00

Cena za 1 hodinu                                                                                                      95,00

Cena za 2 hodiny                                                                                                    180,00

Za každou další hodinu                                                                                            60,00

Školní třída

Výpočet základní ceny podnájmu školní třídy na 1 hodinu se řídí následujícími pravidly (uvedené ceny jsou v Kč) :

       Náklady energie

       -    elektrická energie v Kč pevná sazba na 1 hodinu                                  10,00

       -    teplo (od 31.10.-31.3.)                                                                                  20,00

       Náklady na úklid za 1 den                                                                                

       -    odměna uklízečce                                                                                          30,00

       -    čistící prostředky                                                                                               5,00

       Zisk (minimální)                                                                                                  15,00

základní cena za 1 hodinu                                                                                      100,00

základní cena za 2 hodiny                                                                                      180,00

Za každou další hodinu                                                                                            60,00

základní cena za odpoledne (od 13.30 do 19.30)                                             300,00

paušální měsíční cena za pronájem na celý školní rok 1 den v týdnu         min.   1.000,00

paušální měsíční cena za pronájem na celý školní rok 2 dny v týdnu         min.   1.500,00

 

Podnájem školní třídy s interaktivní tabulí je stanoven takto :

cena za 1 hodinu                                                                                                     120,00

cena za 2 hodiny                                                                                                      200,00

Za každou další hodinu                                                                                            70,00

základní cena za odpoledne (od 13.30 do 19.30)                                             350,00

Ostatní nebytové prostory

Cena podnájmu je stanovena individuálně s ohledem na velikost prostoru a náklady na straně školy související s jeho využíváním.

Ostatní pronájmy

Náklady energie: elektrická energie v Kč pevná sazba na 1 den                         6,00 

Aktualizováno (Neděle, 21 Leden 2018 07:12)

 
Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
Kalendář akcí školy
únor 2020
Ne Po Út St Čt So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Náš kontaktní QR kód
Banner
Zřizovatel školy - Město Žatec
Banner