Get Adobe Flash player

Fyzika

Na každou hodinu musí žák mít obalenou učebnici a sešit s podložkou, tabulky pouze v předem oznámených termínech.

Veškerá látka, která se objevuje v testech, je v učebnici, tzn. žák si může látku doplnit dle učebnice.

Každou hodinu můžeme psát test nebo může být žák zkoušen, proto je nezbytné průběžně se na hodiny připravovat.

Vzhledem k výpočtům doporučuji během roku pořídit si kalkulačku.

Vše, co se naučíme, musíme stále vědět! Takže si občas opakujte!

 

probírané učivo:

 • úvod do studia fyziky, fyzikální tělesa a látky, skupenství, vlastnosti látek
 • částicové složení látek, souvislost skupenství látek s jejich částicovou stavbou, pohyb částic - Brownův pohyb a difúze
 • částicové složení látek, atomy, ionty, molekuly, prvky
 • vzájemné působení těles, síla, gravitační síla a pole
 • referát - téma: Isaac Newton - odevzdat v písemné podobě (formát A4)- povinné: kdo to byl, kdy žil, co udělal, zajímavost, obrázek k tématu - ne tisk z počítače, hodnotí se správnost i úprava
 • elektrické pole, zelektrování látek třením, náboj tělesa  

  dobrovolný domácí pokus (pouze připomenutí - vysvětleno na hodině):

   1) tření - balónky - odpuzování a přitahování
   2) do plastové nádobky od nanukového dortu natrhat kousky papíru - donutit je třením, aby se pohybovaly 
 • magnetické pole, druhy magnetů, póly, indukční čáry, magnetizace látky, magnetické pole Země (kompas, buzola)  
 •  měření fyzikálních veličin:
 •  délka - značka, jednotky, měřidla, postup měření, praktická měření, převody jednotek 
 • objem - značka, jednotky, měřidla, postup měření, praktická měření, převody jednotek 
 •  hmotnost - značka, jednotky, měřidla, postup měření, praktická měření, převody jednotek  
 • čas - značka, jednotky, měřidla, postup měření, praktická měření, převody jednotek
 • teplota - značka, jednotky, měřidla, postup měření, praktická měření, vztah mezi teplotou, délkou a objemem, převody jednotek
 • hustota látek - značka, jednotky, měřidla, postup měření, praktická měření, výpočet dle vzorečku - vztah mezi jednotlivými veličinami ve vzorci, převody jednotek
 • elektrický obvod - zásady bezpečnosti práce, první pomoc, zdroje a účinky elektrického proudu, schéma, vodič a izolant

 

 

 

Aktualizováno (Středa, 29 Srpen 2018 05:51)

 
Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
Kalendář akcí školy
únor 2020
Ne Po Út St Čt So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Náš kontaktní QR kód
Banner
Zřizovatel školy - Město Žatec
Banner