Get Adobe Flash player

Matematika

 

Na všechny hodiny matematiky děti nosí potřebné pomůcky - sešit, učebnici, rýsovací potřeby (seznam mají zapsaný ve školním sešitě).

 

Opakujeme:

Aritmetika -  počítání s přirozenými čísly - sčítání, odčítání, násobení, dělení

Geometrie -  učivo 1. - 5. třídy - základní rovinné obrazce, správné rýsování

             

Učivo 6. třídy:

Aritmetika:

 Úpravy zlomků

- Vztah desetinného čísla, zlomku a smíšeného čísla

- Zaokrouhlování desetinných čísel

- Číselný výraz . Početní operace s desetinnými čísly v oboru kladných racionálních čísel

- Přepis jednoduchých slovních vyjádření do algebraických výrazů

- Výpočty elementárních příkladů bez použití kalkulátoru, převody jednotek délky a hmotnosti

- Násobek, dělitel

- Kritéria dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 10, 100

- Prvočíslo, číslo složené

- Nejmenší společný násobek

- Největší společný dělitel

 

Geometrie:

- Konstrukce úhlu dané velikosti

- Druhy úhlů

- Přenášení úhlu

- Sčítání, odčítání, násobení a dělení úhlu konstrukčně i výpočtem

- Typy úhlů

- Osová souměrnost, osa rovinných útvarů (úsečka, úhel), přenášení v osové souměrnosti

-  Středová souměrnost, přenášení ve středové souměrnosti

-  Náčrt a konstrukce trojúhelníků se znalostí velikostí stran a vnitřních úhlů

-  Příklady rovinných obrazců (trojúhelníky – obecný, rovnoramenný, rovnostranný, ostroúhlý, pravoúhlý, tupoúhlý)

-  Náčrt a konstrukce trojúhelníků se znalostí velikostí stran a vnitřních úhlů

- Rozlišení prostorových útvarů, vrchol, hrana, stěna, úhlopříčka, vlastnosti krychle a kvádru

-  Volné rovnoběžné promítání

-  Síť krychle a kvádru

-  Modely a náčrty prostorových útvarů

-  Objem krychle a kvádru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno (Středa, 23 Říjen 2019 12:28)

 
Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
Kalendář akcí školy
únor 2020
Ne Po Út St Čt So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Náš kontaktní QR kód
Banner
Zřizovatel školy - Město Žatec
Banner