VÁNOČNÍ PRÁZDNINY LETOS ZAČÍNAJÍ DŘÍVE, A TO UŽ 19. 12. 2020.

Ve dnech 21.-22. 12. jsou žákům, kteří navštěvují školní jídelnu, obědy automaticky odhlášeny.

INSTAGRAM NAŠÍ ŠKOLY UŽ BRZY!

Už tuto neděli 13. 12. 2020 zveřejníme instagramový účet naší školy. Můžete se těšit na nejaktuálnější fotky z prezenční i online výuky, ze soutěží a akcí, vidět, co se děje ve škole, když je zavřená, účastnit se vyhlášených soutěží a mnoho dalšího, co pro Vás chystáme. Staňte se součástí naší skvělé základní školy, která jde s dobou 🙂 Uvidíme se na IG!

ŽÁCI ANI LETOS NEZAPOMNĚLI NA BABIČKY A DĚDEČKY

Přáníčka, která vyrobili žáci naší školy, letos opět poputují do Domova pro seniory s pečovatelskou službou Žatec. Všem přejeme hodně zdraví, lásky a spokojenosti.

Poděkování, které nás těší…

“Chtěla bych tímto moc poděkovat ZŠ nám. 28. října v Žatci, kterou navštěvuje má dcera, za zajištění nového notebooku k distanční výuce od společnosti Nadační fond pomoci. Velké díky paní ředitelce Mgr. Janě Hassmanové, třídní učitelce Mgr. Štěpánce Šupejové a paní asistence Kateřině Čížkové… bez nich by to prostě nebylo možné…”

Kateřina Panovská

Reportáž televize OKplus z naší školy

Pohled našich učitelů a žáků na distanční výuku.
Na distanční výuku jsme se tentokrát připravili…distanční výuka je náročná nejen pro učitele a žáky, ale i pro rodiče…jsme rádi, že se žáci postupně vrací do lavic…

https://www.youtube.com/results?search_query=jak+prob%C3%ADhala+distan%C4%8Dn%C3%AD

Změny od 30.11.2020

1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky.
2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).

6. třída a 7. třída od 30.11.2020 prezenční výuka, 8.A a 8.B distanční výuka (následující týden opačně). Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku
(v týdnu 30.11. – 4.12. tedy 8.A. a 8.B), se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

Školní družina je v provozu.

STRAVOVÁNÍ:

Provoz školní jídelny – od 30. 11. 2020 je výdej obědů pro prezenčně vzdělávané žáky a zaměstnance od 11,40 do 14,00 hodin. V tuto dobu je ostatním osobám vstup do jídelny ZAKÁZÁN.
Všem strávníkům 1. stupně a 9. tříd budou obědy přihlášeny automaticky do výše přeplatků. 
Strávníci 6. – 8. tříd si obědy musí přihlásit den předem, nejpozději do 14:00 hodin.
Žákům nemocným bude oběd vydán jen 1. den nemoci v době od 11:15 hod. do 11:40 hod. pouze do přinesených nádob nebo jídlonosičů.
Žákům na distanční výuce bude od 14,00 do 14,15 hodin vydán oběd pouze do přinesených nádob nebo jídlonosičů.

Od 18.11.2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ve škole

Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

Školní družina je v provozu.

STRAVOVÁNÍ:

Prezenční výuka

Výdej obědů pro žáky 1. a 2. ročníků je od 11:40 – 13:15 hod (obědy jsou těmto strávníkům přihlášeny automaticky od 18.11.2020). Oběd je možné odhlásit nejpozději do 8:00 hod. v daném dni. Do jídlonosiče se oběd vydává pouze první den nemoci (od 11:15 do 11:40). Školní družiny mají na oběd vyhrazen konkrétní čas podle jednotlivých tříd.

Distanční výuka

Výdej obědů pro žáky na distanční výuce je možný jen do čistých jídlonosičů (nádob) od 13:15 do 14:00 hod (v jiný čas není z hygienických důvodů výdej možný). Oběd je třeba přihlásit den předem do 14:00 hod.

Čteme pro Kuře

Milí rodiče a žáci,

chcete se s námi zapojit do projektu Čteme pro Kuře, který pomáhá již 23 let zdravotně a sociálně znevýhodněným českým dětem a dětem v ohrožení a v krizi? Pokud ano, více informací zjistíte zde. Projekt funguje přes www.ctenipomaha.cz, což je úžasný projekt, kterým můžete pomáhat i v řadě dalších charit. Čtení tak pomáhá nám samotným a my zároveň pomáháme druhým. 🙂 Děkujeme, že do toho jdete s námi.

ŠKOLNÍ KNIHOVNA

ŠKOLNÍ KNIHOVNA – možnost půjčení knížek

i v době distanční výuky  každé pondělí 14.00 – 16.00

Vážení rodiče, milí žáci,

pokud si budete chtít zapůjčit nějakou knížku ke čtení ze školní knihovny,

prohlédněte si fotogalerii Školní knihovny v příloze (viz níže). Z fotek si nějakou knížku

vyberte a můžete si ji přijít vypůjčit do školy každé pondělí mezi 14. – 16. hod.

Zazvoňte, prosím,  u  hlavního vchodu na sborovnu, 

řeknete nám do mikrofonu u zvonku, jakou knížku si jdete vypůjčit

(nebo to předem raději napište do e-mailu holstajnova@3zszatec.cz),

a my knížku připravíme a přineseme Vám ji k hlavnímu vchodu.

Můžete takto i knížky, které máte půjčené, vrátit.

Mgr. Kateřina Holštajnová a Mgr. Eva Majerová

Školní knihovna – fotogalerie – 1. stupeň

Školní knihovna  – fotogalerie – 2. stupeň

Informace o režimu výuky na 2. stupni

od 12.10. do 23.10.2020

Základní informace pro jednotlivé třídy 2. stupně jsou zveřejněny  na webových stránkách tříd. 

Informace MŠMT naleznete zde.

Distanční výuka je povinná a zákonný zástupce je povinen případnou nepřítomnost na online výuce omluvit do 3 kalendářních dnů v systému Bakaláři (označte zprávu, prosím, jako omluvenku).

Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka