Informace MŠMT k ochraně zdraví a provozu ZŠ v období do konce školního roku 19-20

Milí žáci, vážení rodiče,

MŠMT dne 30.4. 2020 vydalo Informace k ochraně zdraví a provozu škol od 11.5. 2020 pro žáky 9. ročníků a od 25.5. pro žáky 1. stupně.

Sledujte naše webové stránky, kde vás budeme v následujícím týdnu o podmínkách a organizaci na naší škole detailněji informovat.

za všechny zaměstnance školy
Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka školy

Změna zadávání informací k domácí přípravě od 27.4.2020

Milí žáci, vážení rodiče,

reagujeme na vaše podněty, které se týkaly náročnosti kontroly splněné domácí přípravy. Od pondělí 27.4.2020 budeme pro žáky od 4. tříd zadávat informace k domácí přípravě prostřednictvím google aplikace UČEBNA.

Do Učebny se můžete přihlásit přes pozvánky do kurzů, odeslané na školní email žáka. Emailovou adresu jsme vám tento týden telefonicky předali (……….@3zszatec.cz). Postup pro přihlášení do Učebny naleznete zde.

Další možností, jak se přihlásit do Učebny, je pomocí aplikací google, které jsou součástí školního účtu žáka. Přihlašovací údaje ke školnímu účtu žáka (školní email ………@3zszatec.cz a heslo) jsme vám v tomto týdnu telefonicky sdělili. Návod na první přihlášení najdete zde.

Jak odevzdávat jednotlivé druhy úkolů v učebně se dozvíte zde.

Doufáme, že aplikace vám pomůže a naše spolupráce bude efektivnější a pro vás méně časově náročná.

Věříme, že to společně zvládneme.

za všechny zaměstnance školy
Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka školy

Zápis do 1. tříd 2020/2021

Vážení rodiče předškoláků, milí předškoláci,

v letošním roce probíhal zápis do 1. tříd bez účasti dětí od 6.4. do 17.4.2020.

V následujících dnech vás budeme kontaktovat a sdělíme vám kód, pod kterým bude zveřejněno přijetí žáka do 1. třídy (popř. odklad školní docházky). Tyto a další informace naleznete postupně na našich webových stránkách v sekci školní rok – informace pro rodiče.

Mrzí nás, že situace zatím neumožňuje prohlídku školy, ale věříme, že jakmile to bude možné, přijdete se do školy i s dětmi podívat.

Těšíme se na setkání.

za všechny zaměstnance školy
Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka školy

ŠKOLNÍ KNIHOVNA

ŠKOLNÍ KNIHOVNA – možnost půjčení knížek

každou středu od 14.00 do 16.00

Školní knihovna – 1. stupeň – 1. část – fotogalerie

Školní knihovna – 1. stupeň – 2. část – fotogalerie

Školní knihovna – 2. stupeň – fotogalerie

Vážení rodiče, milí žáci,

pokud si budete chtít zapůjčit nějakou knížku ke čtení ze školní knihovny, prohlédněte si fotogalerii Školní knihovny (nahoře). Z fotek si nějakou knížku vyberte a můžete si ji přijít vypůjčit do školy každou středu mezi 14. až 16. hod.   Zazvoňte, prosím,  hlavního vchodu na sborovnu, řeknete mi do mikrofonu u zvonku, jakou knížku si jdete vypůjčit nebo mi to předem raději napište do e-mailu holstajnova@3zszatec.cz a já knížku připravím a přinesu Vám ji k hlavnímu vchodu. Můžete takto i knížky, které máte půjčené, vrátit.

Mgr. Kateřina Holštajnová

O čem se mluví: koronavirus

Vážení rodiče, milí žáci,

možná zde najdete odpovědi na některé otázky související s koronavirem.

Vaše škola

 

 

 

Zápis do 1. tříd 2020/2021

Zápis do 1. tříd 2020/2021

Vážení rodiče předškoláků, milí předškoláci,

rádi bychom vás informovali o průběhu zápisu do 1. tříd na naší škole.

V souladu s Opatřením k zápisu do ZŠ pro školní rok 2020/2021

bude zápis v letošním roce probíhat bez účasti dětí od 6.4. do 17.4.2020.

Žádost o přijetí (viz. níže) vyplňte, podepište a doručte škole poštou, popř. vhoďte do schránky školy. Pokud nemáte možnost žádost vytisknout, budou pro vás formuláře Žádosti o přijetí připraveny ve škole k vyzvednutí od 6.4. 2020 do 17.4.2020 vždy v pondělí a ve středu od 10:00 do 16:00 hod.

Pokud chcete podat Žádost o odložení začátku povinné školní docházky o jeden školní rok, pak použijte formulář Žádost o odklad. K této žádosti je třeba doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Mrzí nás, že situace zatím neumožňuje prohlídku školy ani organizaci zápisu spolu s dětmi, ale věříme, že jakmile to bude možné, přijdete se do školy i s dětmi podívat.

Těšíme se na setkání.

za všechny zaměstnance školy
Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka školy

Žádost o přijetí – Word
Žádost o přijetí – formát PDF

Žádost o odklad – Word
Žádost o odklad – formát PDF

Přijímací řízení – schéma MŠMT – vycházející žáci

MŠMT zveřejnilo časové schéma k přijímacím zkouškám na střední školy v roce 2020.

Nový web

Vážení rodiče, milí žáci,

vítáme vás na nových webových stránkách, které jsme původně chtěli zprovoznit až v září 2020.

K jejich zveřejnění už nyní nás vedly problémy s připojením na naše staré webové stránky. Doufáme, že nové stránky budou pro vás přehlednější a připojení bezproblémové.

Zadaní domácí výuky pro žáky 2. stupně najdete v sekci Školní rok – Co se u nás učíme.

1. stupeň i nadále využívá své webové stránky tříd.

Za zaměstnance školy vám přeji hodně zdraví a prosím vás o komunikaci formou e-mailu s vyučujícími. Informujte prosím průběžně třídní učitele o své situaci a o problémech/spokojeností s domácí výukou.

Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka školy

P.S. Případné nedostatky budeme operativně odstraňovat a stránky v jednotlivých sekcích dopracovávat. Děkujeme za pochopení.

Ošetřovné

Ošetřovné:
Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.
Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.
Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf.

 

Naše škola vydává potvrzení v pracovní dny od 9 hod. do 11 hod.

Aktuálně

Úřední hodiny Po a St 9.00 – 11.00 hod.

mimo uvedené časy jen po individální dohodě na tel. č. 415 726 143

 Vážení rodiče, jděte svým dětem a okolí příkladem NOSTE ROUŠKY

Upozorňujeme všechny osoby, které musí navštívit školu, že bez ochrany obličeje nebudou do školy vpuštěny. Děkujeme za pochopení. Zaměstnanci školy