Zápis do 1. tříd 2020/2021

Zápis do 1. tříd 2020/2021

Vážení rodiče předškoláků, milí předškoláci,

rádi bychom vás informovali o průběhu zápisu do 1. tříd na naší škole.

V souladu s Opatřením k zápisu do ZŠ pro školní rok 2020/2021

bude zápis v letošním roce probíhat bez účasti dětí od 6.4. do 17.4.2020.

Žádost o přijetí (viz. níže) vyplňte, podepište a doručte škole poštou, popř. vhoďte do schránky školy. Pokud nemáte možnost žádost vytisknout, budou pro vás formuláře Žádosti o přijetí připraveny ve škole k vyzvednutí od 6.4. 2020 do 17.4.2020 vždy v pondělí a ve středu od 10:00 do 16:00 hod.

Pokud chcete podat Žádost o odložení začátku povinné školní docházky o jeden školní rok, pak použijte formulář Žádost o odklad. K této žádosti je třeba doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Mrzí nás, že situace zatím neumožňuje prohlídku školy ani organizaci zápisu spolu s dětmi, ale věříme, že jakmile to bude možné, přijdete se do školy i s dětmi podívat.

Těšíme se na setkání.

za všechny zaměstnance školy
Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka školy

Žádost o přijetí – Word
Žádost o přijetí – formát PDF

Žádost o odklad – Word
Žádost o odklad – formát PDF

Přijímací řízení – schéma MŠMT – vycházející žáci

MŠMT zveřejnilo časové schéma k přijímacím zkouškám na střední školy v roce 2020.

Nový web

Vážení rodiče, milí žáci,

vítáme vás na nových webových stránkách, které jsme původně chtěli zprovoznit až v září 2020.

K jejich zveřejnění už nyní nás vedly problémy s připojením na naše staré webové stránky. Doufáme, že nové stránky budou pro vás přehlednější a připojení bezproblémové.

Zadaní domácí výuky pro žáky 2. stupně najdete v sekci Školní rok – Co se u nás učíme.

1. stupeň i nadále využívá své webové stránky tříd.

Za zaměstnance školy vám přeji hodně zdraví a prosím vás o komunikaci formou e-mailu s vyučujícími. Informujte prosím průběžně třídní učitele o své situaci a o problémech/spokojeností s domácí výukou.

Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka školy

P.S. Případné nedostatky budeme operativně odstraňovat a stránky v jednotlivých sekcích dopracovávat. Děkujeme za pochopení.

Ošetřovné

Ošetřovné:
Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.
Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.
Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf.

 

Naše škola vydává potvrzení v pracovní dny od 9 hod. do 11 hod.

Aktuálně

Úřední hodiny Po a St 9.00 – 11.00 hod.

mimo uvedené časy jen po individální dohodě na tel. č. 415 726 143

 Vážení rodiče, jděte svým dětem a okolí příkladem NOSTE ROUŠKY

Upozorňujeme všechny osoby, které musí navštívit školu, že bez ochrany obličeje nebudou do školy vpuštěny. Děkujeme za pochopení. Zaměstnanci školy

Škola od 11.3.2020 UZAVŘENA

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MŠMT je naše škola od 11. 3. 2020, t. j. od zítřka, až do odvolání uzavřena.

Informace o znovu otevření školy Vám poskytneme na webu školy.

ZŠ nám. 28. října slaví 120 let. Otevírá nové učebny a plánuje další rozvoj

Počtem žáků jde o nejmenší základní školu v Žatci, ale právě na tom si ZŠ nám. 28. října zakládá. Oprávněně se o ní říká, že je školou rodinného typu, což mnozí rodiče vítají. Také má velmi dlouhou tradici: slaví 120 let od svého otevření.

Přes svůj věk žije škola především současností a pro své žáky systematicky vytváří moderní a bezpečné podmínky pro vzdělávání. V letošním školním roce otevírá tři nové odborné učebny. Dvě z nich jsou multifunkční a díky svému vybavení poskytují vysoce kvalitní zázemí pro výuku jazyků, informačních technologií ale i dalších vyučovacích předmětů. Třetí učebna včetně přilehlých kabinetů je vybavena nejmodernějším edukačním systémem, který bude sloužit jako kompletní platforma pro realizaci experimentů ve výuce přírodních věd. Současně s novými učebnami byla zvýšena nejen kapacita internetového připojení, ale i rozšířena dostupnost školní sítě a internetu v učebnách a ostatních prostorách školy. Vybudování učeben včetně konektivity a bezbariérovosti školy stálo necelých 10 milionů korun. Jen něco přes milion ale půjde z městské pokladny, zbytek je financován z dotace projektů Integrovaného regionálního operačního programu.

Nové prostory pro výuku potvrzují směr, kterému se chce škola i nadále věnovat. „Dlouhodobě se věnujeme environmentální problematice a podporujeme ekologické aktivity. Nové vybavení ale napovídá, že se v budoucnu chceme zaměřit také na moderní informační a digitální technologie a jejich využití ve výuce, ale i mimo ni. Dětem chceme v rámci volnočasových aktivit nabízet například kroužky programování a robotiky,“ vysvětlila ředitelka školy Jana Hassmanová.

Škola chce novinky představit 24. a 25. března na dnech otevřených dveří. V průběhu dnů otevřených dveří se mohou všichni návštěvníci seznámit s novinkami, jež se škole podařilo uskutečnit v minulém desetiletí, tedy od posledních školních oslav. K nim patří zrekonstruovaná tělocvična, již spojuje se školou krytá chodba, moderně vybavené třídy a učebny (IT technika,  školní nábytek), hygienické a sociální zázemí a v neposlední řadě i zabezpečovací systém v celé škole. Chlubit se může také tím, že část školního pozemku je po rekultivaci připravena k využití na výuku nejen pěstitelských prací.

K dalším plánům bude patřit snaha o oživení dalších částí pozemku u školy tak, aby sloužil ke sportování a pro potřeby školní družiny. „Těší nás nejen to, že se školu daří postupně modernizovat, ale také skutečnost, že se daří budovat zdravé klima školy. Myslím, že příkladem toho, že jsme rodinná škola, jsou dobrovolné aktivity žáků vyšších ročníků, které pravidelně ve svém volném čase připravují pro své mladší kamarády z prvního stupně a z družiny.“ dodala J. Hassmanová.

Veškeré snažení školy směřuje k tomu, aby si udržela své renomé. Zatím s tím nemá problém. Svědčí o tom nejen zájem ze strany rodičů, kteří do ní posílají další ročníky dětí, ale také odborné hodnocení. Obě poslední zprávy České školní inspekce jsou toho důkazem.

Tomáš Kassal