Čteme pro Kuře

Milí rodiče a žáci,

chcete se s námi zapojit do projektu Čteme pro Kuře, který pomáhá již 23 let zdravotně a sociálně znevýhodněným českým dětem a dětem v ohrožení a v krizi? Pokud ano, více informací zjistíte zde. Projekt funguje přes www.ctenipomaha.cz, což je úžasný projekt, kterým můžete pomáhat i v řadě dalších charit. Čtení tak pomáhá nám samotným a my zároveň pomáháme druhým. 🙂 Děkujeme, že do toho jdete s námi.

ŠKOLNÍ KNIHOVNA

ŠKOLNÍ KNIHOVNA – možnost půjčení knížek

i v době distanční výuky  každé pondělí 14.00 – 16.00

Vážení rodiče, milí žáci,

pokud si budete chtít zapůjčit nějakou knížku ke čtení ze školní knihovny,

prohlédněte si fotogalerii Školní knihovny v příloze (viz níže). Z fotek si nějakou knížku

vyberte a můžete si ji přijít vypůjčit do školy každé pondělí mezi 14. – 16. hod.

Zazvoňte, prosím,  u  hlavního vchodu na sborovnu, 

řeknete nám do mikrofonu u zvonku, jakou knížku si jdete vypůjčit

(nebo to předem raději napište do e-mailu holstajnova@3zszatec.cz),

a my knížku připravíme a přineseme Vám ji k hlavnímu vchodu.

Můžete takto i knížky, které máte půjčené, vrátit.

Mgr. Kateřina Holštajnová a Mgr. Eva Majerová

Školní knihovna – fotogalerie – 1. stupeň

Školní knihovna  – fotogalerie – 2. stupeň

Informace o režimu výuky na 2. stupni

od 12.10. do 23.10.2020

Základní informace pro jednotlivé třídy 2. stupně jsou zveřejněny  na webových stránkách tříd. 

Informace MŠMT naleznete zde.

Distanční výuka je povinná a zákonný zástupce je povinen případnou nepřítomnost na online výuce omluvit do 3 kalendářních dnů v systému Bakaláři (označte zprávu, prosím, jako omluvenku).

Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka

Povinné roušky ve škole od 10.9.2020 

od 10.9.2020 musí mít žáci i všichni zaměstnanci povinně ve společných prostorách školy dýchací cesty chráněny rouškou. Dále trváme na dodržování rozestupů a již zavedeném povinném dezinfikování rukou. Ve třídách si v lavici mohou žáci roušky sundat. Budeme sledovat vývoj situace. Pokud by došlo ke změnám, budeme vás na našich webových stránkách opět informovat.

Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka

Volný den 25.9.2020

v návaznosti na výzvu ministra zdravotnictví Romana Prymuly a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuji na pátek 25.9.2020 volný den.

Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka

Informace pro rodiče 3. – 4. ročníků,

od 1.9.2020 nabízíme ve spolupráci s Vzdělávacím centrem Podkrušnohoří dětské kluby pro žáky 4. a 5. ročníků. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde nebo přímo na webových stránkách centra zde.

 

Informace k závěru školního roku 2019 – 2020

Informace k závěru školního roku 2019 – 2020

Hodnocení za druhé pololetí bude uzavřeno do 17.6.2020.

22.6. a 23.6.2020 budou probíhat třídnické hodiny v časech a skupinách, které upřesní váš třídní učitel. Žáci si  také vyzvednou ručníky, přezůvky, zapomenuté věci, věci na TV apod. Odevzdají klíčky od šatních skříněk.

26.6.2020 předávání vysvědčení (čas a podmínky budou upřesněny třídním učitelem),

29.6. a 30.6.2020 vyhlašuje ředitelka školy volné dny z organizačních důvodů (plánované úpravy učeben školy),

Učebnice budeme vybírat až 2.9.2020 (výjimkou jsou žáci 9. ročníků a žáci, kteří odchází na jinou školu. Ti odevzdávají v termínu stanoveném TU).

Informace pro rodiče předškoláků,

zveme vás na první setkání v naší škole 23.6.2020 v 17:00 hod.

Informace pro 2. stupeň – konzultační bloky

Vážení rodiče a  zákonní  zástupci, milí žáci.

8.6.2020 a 15.6.202 budeme pro přihlášené žáky 6. – 8. ročníků realizovat dopolední konzultační bloky. Žák musí odevzdat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení, jinak nebude do školy vpuštěn. Žáci čekají před určeným vchodem ve stanoveném čase. Pokud nedodržují rozestup 2 metry musí mít dýchací cesty zakryty rouškou.

Při pozdním příchodu nebude žák do školy vpuštěn.

Více informací naleznete v aplikaci UčebnaGoogle.

Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka školy

Informace k výuce 2. stupně od 08.06.2020

Aktualizace OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 k 27.5.2020

Vážení rodiče a  zákonní  zástupci, milí žáci.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy upravilo podmínky, za kterých je žákům umožněna přítomnost ve školách. Aktualizovaný metodický pokyn naleznete  ZDE.
V souvislosti s touto aktualizací budeme od 8.6.2020 pro žáky 6. – 8. ročníků realizovat dopolední konzultační bloky 1 – 2 krát týdně.

Pokud se budete chtít konzultací zúčastnit, pak je třeba se na konzultační blok přihlásit v aplikaci UčebnaGoogle od 29.5.2020 nejpozději do 3.6.2020. V případě, že doposud nepracujete v učebně, je třeba zaslat e-mail vašemu třídnímu učiteli (https://www.zszatec.cz/skolni-rok/ucitelsky-sbor/).

Podrobnější informace budou zveřejněny po zjištění zájmu o konzultační bloky na webových stránkách i v aplikaci UčebnaGoogle.