Entries by Jana Hassmanová

Informace pro 2. stupeň – konzultační bloky

Vážení rodiče a  zákonní  zástupci, milí žáci. 8.6.2020 a 15.6.202 budeme pro přihlášené žáky 6. – 8. ročníků realizovat dopolední konzultační bloky. Žák musí odevzdat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení, jinak […]

Informace k výuce 2. stupně od 08.06.2020

Aktualizace OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 k 27.5.2020 Vážení rodiče a  zákonní  zástupci, milí žáci. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy upravilo podmínky, […]

Informace k výuce 1. stupně od 25.5.2020

Vážení rodiče a  zákonní  zástupci, milí žáci. V souladu s usnesením vlády č. 491/2020 bude od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvního stupně základní školy na vzdělávacích aktivitách […]

Zápis do 1. tříd 2020/2021

Vážení rodiče předškoláků, milí předškoláci, v letošním roce probíhal zápis do 1. tříd bez účasti dětí od 6.4. do 17.4.2020. V následujících dnech vás budeme kontaktovat a sdělíme vám kód, pod […]