Entries by Jana Hassmanová

Změny od 30.11.2020

1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky. 2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech). 6. třída […]

Povinné roušky ve škole od 10.9.2020 

od 10.9.2020 musí mít žáci i všichni zaměstnanci povinně ve společných prostorách školy dýchací cesty chráněny rouškou. Dále trváme na dodržování rozestupů a již zavedeném povinném dezinfikování rukou. Ve třídách […]

Volný den 25.9.2020

v návaznosti na výzvu ministra zdravotnictví Romana Prymuly a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuji na pátek 25.9.2020 […]

Informace pro rodiče 3. – 4. ročníků,

od 1.9.2020 nabízíme ve spolupráci s Vzdělávacím centrem Podkrušnohoří dětské kluby pro žáky 4. a 5. ročníků. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde nebo přímo na webových stránkách centra zde. […]