Nový web

Vážení rodiče, milí žáci,

vítáme vás na nových webových stránkách, které jsme původně chtěli zprovoznit až v září 2020.

K jejich zveřejnění už nyní nás vedly problémy s připojením na naše staré webové stránky. Doufáme, že nové stránky budou pro vás přehlednější a připojení bezproblémové.

Zadaní domácí výuky pro žáky 2. stupně najdete v sekci Školní rok – Co se u nás učíme.

1. stupeň i nadále využívá své webové stránky tříd.

Za zaměstnance školy vám přeji hodně zdraví a prosím vás o komunikaci formou e-mailu s vyučujícími. Informujte prosím průběžně třídní učitele o své situaci a o problémech/spokojeností s domácí výukou.

Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka školy

P.S. Případné nedostatky budeme operativně odstraňovat a stránky v jednotlivých sekcích dopracovávat. Děkujeme za pochopení.