Ošetřovné

Ošetřovné:
Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.
Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.
Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf.

 

Naše škola vydává potvrzení v pracovní dny od 9 hod. do 11 hod.

Příprava na přijímací zkoušky

Výuka v televizi: více informací zde

 v úterý a ve čtvrtek sledují 9. ročníky – příprava na přijímací zkoušky

                    

Příprava na přijímací zkoušky:

 9. třída – Matematika

 9. třída – Český jazyk

 5. třída – Matematika

 5. třída – Český jazyk

 Edufix – příprava na přijímací zkoušky

 

Domácí učení:

Nakladatelství Fraus

Nakladatelství Nová škola

Youtube

            

Aktuálně

Úřední hodiny Po a St 9.00 – 11.00 hod.

mimo uvedené časy jen po individální dohodě na tel. č. 415 726 143

 Vážení rodiče, jděte svým dětem a okolí příkladem NOSTE ROUŠKY

Upozorňujeme všechny osoby, které musí navštívit školu, že bez ochrany obličeje nebudou do školy vpuštěny. Děkujeme za pochopení. Zaměstnanci školy

PC – domácí výuka

Vážení rodiče,

s ohledem na zkvalitnění domácí výuky vás žádáme o rychlé zaslání odpovědí na následující otázky:

1) máme/ nemáme doma počítač

2) máme/ nemáme doma přístup k internetu 

3) máme/ nemáme doma počítač s webovou kamerou

4) máme/ nemáme doma chytrý telefon

 

Odpovědi, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu třídního učitele. Adresy naleznete pod odkazem Školní rok 2019 – 2020 v sekci Učitelský sbor.

Po vyhodnocení odpovědí chceme možnosti domácí výuky přizpůsobit vašim podmínkám.  

 

Děkujeme za spolupráci.

 

Za zaměstnance školy

Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka

Škola od 11.3.2020 UZAVŘENA

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MŠMT je naše škola od 11. 3. 2020, t. j. od zítřka, až do odvolání uzavřena.

Informace o znovu otevření školy Vám poskytneme na webu školy.

ZŠ nám. 28. října slaví 120 let. Otevírá nové učebny a plánuje další rozvoj

Počtem žáků jde o nejmenší základní školu v Žatci, ale právě na tom si ZŠ nám. 28. října zakládá. Oprávněně se o ní říká, že je školou rodinného typu, což mnozí rodiče vítají. Také má velmi dlouhou tradici: slaví 120 let od svého otevření.

Přes svůj věk žije škola především současností a pro své žáky systematicky vytváří moderní a bezpečné podmínky pro vzdělávání. V letošním školním roce otevírá tři nové odborné učebny. Dvě z nich jsou multifunkční a díky svému vybavení poskytují vysoce kvalitní zázemí pro výuku jazyků, informačních technologií ale i dalších vyučovacích předmětů. Třetí učebna včetně přilehlých kabinetů je vybavena nejmodernějším edukačním systémem, který bude sloužit jako kompletní platforma pro realizaci experimentů ve výuce přírodních věd. Současně s novými učebnami byla zvýšena nejen kapacita internetového připojení, ale i rozšířena dostupnost školní sítě a internetu v učebnách a ostatních prostorách školy. Vybudování učeben včetně konektivity a bezbariérovosti školy stálo necelých 10 milionů korun. Jen něco přes milion ale půjde z městské pokladny, zbytek je financován z dotace projektů Integrovaného regionálního operačního programu.

Nové prostory pro výuku potvrzují směr, kterému se chce škola i nadále věnovat. „Dlouhodobě se věnujeme environmentální problematice a podporujeme ekologické aktivity. Nové vybavení ale napovídá, že se v budoucnu chceme zaměřit také na moderní informační a digitální technologie a jejich využití ve výuce, ale i mimo ni. Dětem chceme v rámci volnočasových aktivit nabízet například kroužky programování a robotiky,“ vysvětlila ředitelka školy Jana Hassmanová.

Škola chce novinky představit 24. a 25. března na dnech otevřených dveří. V průběhu dnů otevřených dveří se mohou všichni návštěvníci seznámit s novinkami, jež se škole podařilo uskutečnit v minulém desetiletí, tedy od posledních školních oslav. K nim patří zrekonstruovaná tělocvična, již spojuje se školou krytá chodba, moderně vybavené třídy a učebny (IT technika,  školní nábytek), hygienické a sociální zázemí a v neposlední řadě i zabezpečovací systém v celé škole. Chlubit se může také tím, že část školního pozemku je po rekultivaci připravena k využití na výuku nejen pěstitelských prací.

K dalším plánům bude patřit snaha o oživení dalších částí pozemku u školy tak, aby sloužil ke sportování a pro potřeby školní družiny. „Těší nás nejen to, že se školu daří postupně modernizovat, ale také skutečnost, že se daří budovat zdravé klima školy. Myslím, že příkladem toho, že jsme rodinná škola, jsou dobrovolné aktivity žáků vyšších ročníků, které pravidelně ve svém volném čase připravují pro své mladší kamarády z prvního stupně a z družiny.“ dodala J. Hassmanová.

Veškeré snažení školy směřuje k tomu, aby si udržela své renomé. Zatím s tím nemá problém. Svědčí o tom nejen zájem ze strany rodičů, kteří do ní posílají další ročníky dětí, ale také odborné hodnocení. Obě poslední zprávy České školní inspekce jsou toho důkazem.

Tomáš Kassal

 

 

Na kole dětem

V pátek 17. ledna 2020 žáci I. a II. stupně naší školy absolvovali ve školní tělocvičně přednášku v rámci projektu NA KOLE DĚTEM. Známý sportovec a cyklista pan Josef Zimovčák seznámil děti se svými sportovními aktivitami a předvedl jim i pověstný velociped, na kterém projel řadu významných cyklistických závodů. Během vystoupení upozornil na důležitou úlohu sportu a pohybu, který patří mezi nejúčinnější formy zdravotní prevence a měl by být samozřejmou součástí našeho života.
Cílem celého projektu je nejen finanční pomoc onkologicky nemocným dětem, ale i veřejnou debatou upozornit na tuto zdravotní problematiku. V roce 2019 proběhl již desátý ročník veřejné cyklotour Na kole dětem napříč Českou republikou.

Tři králové

V prvním lednovém týdnu po vánočních prázdninách naši školu navštívili Tři králové. Dětem připomněli tuto tradici, děti se dozvěděly, kterými dary kdysi uctili Ježíška v Betlémě, vysvětlili jim, co znamená nápis K + M + B + 2020, seznámili je s charitativní Tříkrálovou sbírkou, která letos probíhá již 20. rokem a společně si zazpívali koledu „My tři králové jdeme k vám”.

Samozřejmě na dveře nejen školy, ale i každé třídy Tři králové všem za odměnu napsali nápis K + M + B + 2020, což jsou počáteční písmena latinských slov Christus mansionem benedictat, což znamená „Ať Kristus požehná tomuto domu“ a písmeno K pravděpodobně plyne z počeštěné formy jména Christus – Kristus. Křížky mezi jmény, které bývají často nesprávně zaměněny za znaménko plus, zastupují Nejsvětější Trojici, tedy Otce, Syna i Ducha Svatého. Časem si lidé z latinských písmen vymysleli jména „králů“ – Kašpar, Melichar a Baltazar, ačkoliv se dodnes neví, kolik jich přesně bylo a už vůbec se neví, jak se jmenovali.

Každopádně je to krásná tradice, tak K + M + B + 2020 Vám všem!